Hoe bereid je je als man voor op de bevalling?

Is het belangrijk om je als vader voor te bereiden op de bevalling? De bevalling is een gedeelte van het vaderschap waar je misschien niet van zou denken dat je je als vader erop moet voorbereiden. Maar ook als man kun je je voorbereiden op de bevalling. Hieronder lees je een aantal tips hoe je dat kunt doen.

Zorg dat je de juiste informatie inwint

Een goede voorbereiding begint met zoveel mogelijk over bevallen te weten te komen. Lees bijvoorbeeld over wat er precies gaat gebeuren en wat er lichamelijk en mentaal bij een vrouw verandert voor en tijdens de bevalling. Ook is het handig om samen de bevalling door te spreken. Gaat de bevalling thuis of in het ziekenhuis plaatsvinden? Is er een ziekenhuistas nodig, wat moet erin en waar zet je die klaar? Onderzoek ook wat voor hulpmiddelen er na de bevalling nodig zijn zoals kraamverband en zoogkompressen. Een andere manier om je goed voor te bereiden is door samen een zwangerschapscursus volgen zodat je weet wat er allemaal gaat gebeuren.

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Creëer een veilige omgeving

Als je vrouw gaat bevallen spelen hormonen een belangrijke rol. Het hormoon oxytocine zorgt ervoor dat de weeën worden opgewerkt en het hormoon endorfine zorgt ervoor dat ze de pijn niet zo voelt. De wisselwerking van deze hormonen zorgt ervoor dat de bevalling voorspoedig kan verlopen. Maar door de werking van de hormonen raakt je partner tijdens de bevalling steeds meer in zichzelf gekeerd, vergelijkbaar met een soort van trance. Je kunt haar helpen door een veilige omgeving te creëren zodat ze zich nergens zorgen over hoeft te maken. Je moet gewoon haar rots in de branding zijn en zorgen voor mentale en lichamelijke steun.

Zorg voor de communicatie

Door de hormonen is je partner niet zo alert en minder aanspreekbaar. Breid je voor op de vragen die kunnen worden gesteld door de gynaecoloog of de verloskundige, en zorg dat je het nodige papierwerk op orde hebt. Ook tijdens de bevalling kun je helpen met de communicatie. Jij kunt misschien beter interpreteren of ze begrepen heeft wat er wordt gezegd, en inschatten of iets haar stoort of dat ze ergens pijn heeft. Spreek bijvoorbeeld van tevoren door wat ze wel en niet wil en neem de leiding in de communicatie tijdens de bevalling.

Blijf kalm en alert

Een bevalling is een pijnlijke aangelegenheid die door de hormonen niet altijd even rationeel wordt beleefd. Je partner kan irrationeel uit de hoek komen en vloeken en schelden als een dokwerker. Wees je ervan bewust dat dit hoofdzakelijk veroorzaakt wordt de hormonen. Aangezien je partner nu even niet helder kan nadenken is het belangrijk om zelf het hoofd koel te houden en beslissingen nemen als het nodig is. Blijf ook alert. Hou de tussenpozen tussen de weeën in de gaten en neem contact op met de verloskundige als je denkt dat dat nodig is. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Hoe bereid je je voor op het vaderschap?

Word je binnenkort vader? Gefeliciteerd! Vader worden is een enorme mijlpaal in je leven. Maar misschien heb je geen idee wat vader worden eigenlijk inhoudt. Hieronder lees je daarom een aantal tips hoe jij je goed kunt voorbereiden op het aanstaande vaderschap.

Win advies in bij vrienden en familie

Vader worden is een spannende gebeurtenis. Bovendien brengt dat kleine hummeltje wat in je leven is gekomen een hoop veranderingen teweeg. Als je voor de eerste keer vader wordt heb waarschijnlijk een hoop vragen. Dat kan om hele concrete zaken gaan als voeding, slaapritmes en kinderwagens. Maar je kunt ook vragen hebben over hoe je in deze tijd een kind moet opvoeden. Praat er eens over met vrienden die al kinderen hebben, of met familieleden. Er zijn ook genoeg boeken over vaderschap verschenen waarin je tips en richtlijnen voor de opvoeding kunt vinden. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Bepaal wat voor vader jij wilt zijn

Als je genoeg informatie hebt ingewonnen kun je een beeld gaan vormen hoe jij jouw vaderschap voor je ziet. Hoe ga je je leven inrichten, en wat wordt bijvoorbeeld de balans met je werk en je sociale leven? En wat voor vader zou je graag willen zijn? Nu de baby er nog niet is, is er tijd om over dit soort dingen na te denken. Die tijd is er niet als je midden in de luiers zit.

Denk na over de inrichting van je huis

Een nieuw gezinslid vraagt ook om een andere inrichting van je huis. Er moet een kinderkamer worden ingericht, en er moet worden nagedacht over veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan kindersloten op kastjes en veiligheidshekjes bij trappen. En de kinderwagen moet ook een plekje krijgen. Overleg samen hoe jullie het huis willen inrichten. Dan is het nog alleen maar een kwestie van mouwen opstropen en aan de slag met de inrichting.

Bereid je voor op de bevalling

Het is belangrijk om ook betrokken te zijn bij de bevalling. Ga bijvoorbeeld mee naar de gynaecoloog of doe samen een zwangerschapscursus. Hierdoor weet je beter wat er op jullie af gaat komen en kun je je partner ondersteunen. Door de hormonen zal je partner minder snel en helder kunnen denken. Als je dus weet wat er te wachten staat tijdens de bevalling kun je het aanspreekpunt zijn en de leiding overnemen op het moment dat dit nodig is.

Zorg voor jezelf en elkaar

Het is makkelijk om door alle hectiek rond het krijgen van een kind uit het oog te verliezen dat niet alles om het kind draait. Het is belangrijk om ook aan jezelf en elkaar te blijven denken. Neem de tijd om te verwerken wat er allemaal op je af komt. Bouw ook momenten in om tijd met elkaar door te brengen. Ga bijvoorbeeld nog even samen eropuit voor de geboorte, en plan gezellige avondjes met z’n tweeën na de geboorte wanneer jullie spruit lekker ligt te slapen.

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Vaderschap erkennen? Hoe doe je dat?

Wanneer je samen een kind krijgt is de moeder automatisch erkend. Maar bij de vader ligt dit net iets genuanceerder. Als je niet getrouwd bent of geen samenlevingscontract hebt, ben je voor de wet niet erkend als vader. Wat je moet doen om officieel jouw vaderschap te erkennen lees je hieronder.

Waarom is het nodig je vaderschap willen erkennen?

Als je je vaderschap erkent, dan krijgt jouw kind erfrecht. Dat houdt in dat jouw kind jouw erfgenaam wordt. Daarmee kan het kind ook jouw achternaam dragen en krijgt het de Nederlandse nationaliteit, als jij die ook hebt. Maar dat kan alleen als je het kind hebt erkend voordat het geboren is. Ook heb je wanneer je het kind hebt erkend het recht en de plicht om voor jouw kind te zorgen totdat hij of zij 21 is geworden. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Hoe werkt het vaderschap erkennen?

Als je jouw kind officieel wilt erkennen zijn er een aantal momenten waarop je dat kunt doen. Het eerste moment is tijdens de zwangerschap en heet ‘erkenning van de ongeboren vrucht’. In aanwezigheid van de moeder wordt er dan een akte opgesteld waarin je officieel wordt erkend als vader. Je kunt ook bij de geboorteaangifte het kind erkennen. Ook hier moet de moeder bij aanwezig zij. En dat kan lastig worden, aangezien de geboorteaangifte binnen drie dagen na de geboorte moet gebeuren. Het kan ook na de geboorte, onafhankelijk van de leeftijd van het kind. Als het kind onder de 16 is heb je wel de schriftelijke toestemming van de moeder nodig. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om je vaderschap te kunnen erkennen?

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je als vader aan moet volden als je een kind wil erkennen. Allereerst moet je ouder zijn dan 16. De vader en de moeder moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen bij de burgerlijke stand, en jij moet als vader persoonlijk naar de burgerlijke stand om dit te regelen. Je mag ook niet met een andere vrouw getrouwd zijn, en ook de moeder mag niet met een andere man zijn getrouwd. En als het om het eerste kind gaat wat jullie samen krijgen, dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven en persoonlijk aanwezig zijn bij de erkenning.

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Vaderschapsverlof: waar heb je recht op?

Als je vader wordt is dat een bijzonder moment. Een geboorte is een emotionele achtbaan, en je wilt natuurlijk een band opbouwen met je nieuwe kind. Daarom is er geboorteverlof. Door dit verlof heb je als partner na de geboorte tijd om samen met je kind te kunnen doorbrengen.

Geboorteverlof: vrije dagen na de geboorte van je kind

Als je net vader bent geworden wil je misschien niets liever dan zoveel tijd met je kind doorbrengen. Daarom kun je na de geboorte een paar dagen vrij krijgen om je samen met je partner te verwonderen over dit nieuwe wezentje wat in je leven is gekomen. Dit heet geboorteverlof. De regels omtrent vaderschapsverlof zijn in juli 2020 veranderd. Daarom zetten we de nieuwe regels hieronder even goed op een rij. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Recht op geboorteverlof als je in loondienst werkt

Als je in loondienst werkt heb je recht op vaderschapsverlof. Als je ZZP-er bent heb je helaas geen recht op vaderschapsverlof. Ook moet je door de wet erkend zijn als partner, bijvoorbeeld als je getrouwd bent of een samenlevingscontract hebt. Ben je dat niet, dan moet je eerst jouw kind officieel erkennen. Je hebt ook recht op dit vaderschapsverlof als je een kind adopteert. 

Berekening aantal uren geboorteverlof

Het geboorteverlof voor partners is opgebouwd uit het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof. Het geboorteverlof is een aantal vrije uren die je krijgt na de geboorte van je kind. Hoeveel vrije uren je krijgt hangt af van hoeveel uren je in de week werkt. Werk je bijvoorbeeld 40 uur, dan krijg je 40 uur vrij. Je hoeft niet alle uren achter elkaar op te nemen. Dat mag je zelf bepalen, zo lang ze maar binnen en periode van 4 weken na de bevalling worden opgenomen. Tijdens het geboorteverlof word je volledig doorbetaald.

Aanvullend geboorteverlof

Daarnaast krijg je ook aanvullend geboorteverlof. Dit zijn 5 werkweken verlof die je extra krijgt bovenop het geboorteverlof. Deze vijf weken mag je ook weer naar eigen inzicht opnemen, maar wel binnen een periode van 6 maanden na de geboorte van je kind. Als je het aanvullende geboorteverlof opneemt krijg je 70% van je loon doorbetaald.

Wat is de reden dat je recht hebt op geboorteverlof?

De overheid wil graag dat de zorgtaken eerlijker worden verdeeld tussen de partners. Door een langere periode van vaderschapsverlof in te stellen kan de vader ook meer zorgtaken uitvoeren en bijdragen in de opvoeding. Bovendien is een langere periode van vaderschapsverlof ook fijn voor het kind. Die kan nu langer genieten van de aandacht van beide ouders. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Vaderschapstest: hoe gaat dat in z’n werk?

Wanneer je zeker wilt weten dat je de biologische vader van jouw kind bent, kun je overwegen om een vaderschapstest te doen. Met deze test kun je door jouw DNA te vergelijken van het DNA van het kind achterhalen of je ook echt de vader bent. Hoe een vaderschapstest werkt lees je hieronder.

Wat is een vaderschapstest?

Een vaderschapstest of een vaderschapsonderzoek is een test waarbij ze het DNA van het kind vergelijken met het DNA van de vermeende vader om te achterhalen of er een biologische verwantschap is. Met deze test kan voor 99,99% zekerheid worden bepaald of je echt de vader bent. Door ook het DNA van de moeder toe te voegen wordt het testresultaat nauwkeuriger. Je kunt ook al in een heel vroeg stadium van de zwangerschap testen of je de biologische vader bent. Dit heet dan een prenatale vaderschapstest. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Hoe werkt een vaderschapstest?

Bij een vaderschapstest wordt er meestal met behulp van een wattenstaafje aan de binnenkant van de wang wat slijmvlies afgenomen. Uit dat slijmvlies halen ze tijdens de test het DNA wat nodig is om te kunnen vergelijken. Bij zowel het kind als de vader wordt er DNA afgenomen om te kunnen testen. Kinderen kunnen ten allen tijden een vaderschapstest afdwingen, de moeder kan het totdat het kind 5 jaar oud is. Een vader kan echter niet een vaderschapstest afdwingen.

Gemoedsrusttest of rechtsgeldige test?

Je hebt de zogenaamde gemoedsrust testen of thuistesten en rechtsgeldige vaderschapstesten. Het verschil is dat je de thuistest zelf thuis kunt afnemen. Je ontvangt een anonieme envelop met daarin een aantal wattenstaafjes, een gebruiksaanwijzing en een voorgeadresseerde envelop om de wattenstaafjes naartoe op te sturen. 

Maar deze test kun je bijvoorbeeld niet gebruiken in een rechtszaak. Als je om juridische redenen een vaderschapstest moet doen, dan kies je voor een rechtsgeldige test. De testen zijn eigenlijk hetzelfde, alleen wordt bij een rechtsgeldige test de test afgenomen door een onpartijdig persoon zoals een huisarts. 

Wanneer wordt een vaderschapstest gebruikt?

Er zijn verschillende redenen om een vaderschapstest te willen doen. Het gebeurt niet vaak, maar het komt wel eens voor dat baby’s verwisseld worden in het ziekenhuis. Om zeker te weten dat je het juiste kind mee naar huis neemt kun je een vaderschapstest doen. Of je wilt graag aantonen dat je de rechtmatige vader bent, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Het kan ook dat je plots wordt opgebeld door een oude vlam met de mededeling dat je vader bent. Om zeker te weten dat dit ook echt het geval is kun je ook een vaderschapstest doen. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Wat zijn je wettelijke rechten en plichten qua alimentatie na scheiding?

Nadat het hoge woord eruit is en jij en je partner hebben besloten om uit elkaar te gaan moet je ineens een heleboel zaken gaan regelen. Hoe gaan jullie het regelen met de kinderen, wie krijgt wat, en wat zijn je rechten en plichten. Eén van de dingen waar je dan waarschijnlijk over na moet gaan denken is alimentatie. Maar wat is alimentatie eigenlijk?

Wat is alimentatie?

Als je voor de wet een relatie met elkaar hebt, dus als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan heb je ook de plicht om voor elkaar te zorgen. Je hebt ook een zorgplicht voor je kinderen. Deze zorgplicht naar je partner of kinderen komt niet vanzelfsprekend te vervallen als je gaat scheiden. Als je niet genoeg inkomsten hebt is je partner verplicht om alimentatie te betalen. Ook ben je verplicht om alimentatie te betalen voor je kinderen, als ze niet bij jou wonen. Dit wordt kinderalimentatie genoemd.

Hoe lang moet je alimentatie betalen of krijg je alimentatie?

Hoe lang je alimentatie moet betalen of krijgt hangt af van hoelang je getrouwd was. De regels hiervoor zijn op 1 januari 2020 verandert. Over het algemeen is de duur van de alimentatieplicht de helft van de duur van je huwelijk met een maximum van 5 jaar. Als je 4 jaar getrouwd was dan duurt de alimentatieplicht 2 jaar, en was je 12 jaar getrouwd dan gaat het over een periode van 5 jaar alimentatie. Er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als je kinderen hebt gekregen tijdens dat huwelijk die jonger dan 12 jaar zijn. Dan stopt de alimentatieperiode pas als het jongste kind 12 is geworden.

Hoe lang duurt kinderalimentatie?

Als je het ouderlijk gezag hebt over een kind moet je vanwege de zorgplicht voor je kind blijven zorgen totdat hij of zij 18 is geworden. Dat betekent dus dat je ook financieel bij moet dragen in de kosten. Als het kind niet bij jou woont, dan doe je dat in de vorm van kinderalimentatie, wat je betaalt aan de ouder die het kind verzorgt. Je bent ook verplicht om totdat het kind 21 wordt te betalen voor de kosten voor levensonderhoud en studie. Als je na de scheiding geen ouderlijk gezag meer hebt, dan ben je verplicht om kinderalimentatie te betalen over dezelfde periode als het ouderlijk gezag heeft geduurd.

Ben je op zoek naar meer tips en adviezen over alleenstaand vaderschap, hoe je kind(eren) zo weinig mogelijk ‘last’ van jullie relatiebreuk kunnen krijgen en andere opvoedtips bij scheiding? Bekijk dan ons overzicht met boeken over deze onderwerpen.