Hoe zorg ik dat mijn kind zo weinig mogelijk last krijgt van onze scheiding?

Als jij en jouw partner tot de conclusie komen dat samen verder gaan geen optie is, hoeft dat niet per definitie te betekenen dat je ook niet meer samen voor je kind wil blijven zorgen. Maar je wilt ook niet dat je ongewild ervoor zorgt dat je kind onder de scheiding lijdt. Hoe zorg je dat je kind zo weinig mogelijk last ondervindt van de scheiding?

Het is niet jouw schuld

Het moeilijkste gedeelte van een scheiding is waarschijnlijk om het aan je kind te vertellen. Hoe vertel je dat jullie niet meer van elkaar jouden en dat één van de twee ergens anders gaat wonen? En hoe zorg je ervoor dat het kind niet het idee krijgt dat het zijn schuld is? Als jullie nog met elkaar in gesprek zijn kun je het beste dit gesprek samen voorbereiden. Bedenk alvast wat je gaat antwoorden op de vragen die gaan komen zoals waar je kind gaat wonen. En of hij naar een andere school toe moet. Ga het gesprek ook samen aan met je kind. Dan heb je de meeste kans dat je kind begrijpt dat ondanks dat jullie uit elkaar gaan, je nog wel samen dingen beslist.

Wat is goed voor jouw kind?

Een kind heeft de liefde een zorg van beide ouders nodig. In een ideale situatie woont het kind samen met jullie in huis, maar bij een scheiding gaat dat natuurlijk niet meer. Waar het kind gaat wonen is natuurlijk afhankelijk van de mogelijkheden en voorzieningen, maar kijk ook naar de behoeften en het karakter van het kind. Het beste is misschien co-ouderschap, Je verdeelt dan de zorg over beide ouders en het kind woont om en om bij jou en bij de moeder. Maar het kan zijn dat jouw kind deze wekelijkse verandering niet aan kan. In dat geval is het voor het kind beter om een vaste plek te hebben bij één van de ouders en regelmatig te logeren bij de ander.

Betrek je kind bij de beslissingen

Als je kind oud genoeg is om te kunnen meebeslissen, vraag dan wat hij of zij graag zou willen. Vooral grotere kinderen en tieners willen graag inspraak over hun leven. Luisteren naar hun mening en er rekening mee houden laat zien dat je ze waardeert en dat ze ook een onderdeel zijn van het tot stand komen van de beslissing. Probeer regelmatig te overleggen met je ex-partner en het kind hoe het gaat zodat jullie als het nodig is de omgangsregeling kunnen aanpassen.

Hulpboeken over kinderen en scheiden

Een scheiding van ouders is voor kinderen, welke leeftijd ook, een ingrijpende gebeurtenis. Naast verdriet, boosheid en onzekerheid kunnen schuldgevoelens en (onterechte) hoop kinderen behoorlijk in de weg zitten. Deze gevoelens kun je helaas niet bij ze wegnemen, maar je kunt hen wel helpen om een weg te vinden in dit lastige proces. Speciaal voor kinderen van wie ouders gaan scheiden zijn enkele hulpboeken geschreven om hen wellicht kunnen helpen de situatie beter te begrijpen.

Een tweede thuis voor Tim en Tess geeft op een kinderlijke en makkelijk te volgen manier weer wat er gebeurt. Vanaf het moment waarop jij als vader de moeder van je kind leerde kennen en verliefd werd, jullie in verwachting raakten tot het moment waarop jullie moesten besluiten dat jullie uit elkaar gaan. Bestellen kan hier.

Kinderen & scheiding. Hoe houd je de communicatie met je kinderen goed is een boek dat gescheiden ouders helpt hun kinderen te begeleiden in deze moeilijke periode. Kinderen vinden het vaak lastig hoe ze loyaal kunnen blijven aan beide ouders of hebben veel moeite zich aan te passen aan hun nieuwe leven. Bestellen kan hier

Kinderen in spagaat , geschreven door Leoniek van der Maarel, laat zien dat kinderen niet alleen rouwen na de dood van een ouder maar ook na een echtscheiding, en dat hun rouw in beide situaties vaak dezelfde fases doorloopt. Bestellen kan hier.

Kinderen op de eerste plaats geeft praktische opvoedstrategieën bij scheiding en vertelt hoe je met kinderen van verschillende leeftijden kunt praten over uit elkaar gaan en de veranderingen in het gezin die daarmee gepaard gaan. Bestellen kan hier.

Kanguru 5 – De gids over scheiding en kids met 80 praktische tips.  Deze gids helpt beide ouders bij de opvoeding. Tachtig tips die je direct kunt toepassen! Bestellen kan hier.

Hoe krijg ik een goede omgangsregeling?

Bij een scheiding of beëindiging van een relatie lopen de emoties vaak hoog op. Door de emoties wordt het lastig om te besluiten hoe de zorgplicht over de kinderen gaat worden verdeeld, zelfs als de goede wil er is om het in overleg te doen. Hoe zorg je ervoor dat je als vader een goede omgangsregeling krijgt?

Recht op omgang met je kind

Al zegt de wet dat beide ouders, dus zowel de vader als de moeder, in principe gelijke rechten hebben wat betreft de omgang met hun kind, pakt het in de praktijk vaak anders uit. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de rechten van de vader ondergeschikt zijn aan die van de moeder, en dat je als vader wat betreft de omgangsregeling aan het korte eind trekt. Recht hebben en recht krijgen is duidelijk niet hetzelfde wat een omgangsregeling betreft.

Hoe zorg je er dan voor dat je een goede omgangsregeling krijgt?

Als je nog met je ex-partner in gesprek bent kun je afspraken maken over de verdeling hoe en waar de kinderen hun tijd doorbrengen, Wie haalt ze op van school, hoe ga je het doen met verjaardagen en vakanties en wat als er extra kosten gemaakt moeten worden? Schrijf deze afspraken op, dan heb je niet alleen zwart op wit wat jullie afgesproken hebben, maar heb je ook een goede basis voor het ouderschapsplan. In een ouderschapsplan beschrijven jullie de omgangsregeling, hoe je elkaar informeert over bijvoorbeeld school en medische kwesties en hoe je het kind erbij gaat betrekken als het ouder is dan 6 jaar.

Mediator of rechter

Wanneer de communicatie niet meer goed verloopt of als je er samen niet uitkomt kun je ervoor kiezen om met een mediator het gesprek aan te gaan. De mediator helpt om een oplossing te vinden voor moeilijke kwesties en helpt ook met het opschrijven van de afspraken en het opstellen van een ouderschapsplan.

Is er geen communicatie meer mogelijk dan kun je naar de rechter. De rechter kan dan een ouderschapsplan opstellen. Je moet dan wel eerst een advocaat inschakelen. Helaas is het vaak de enige weg als jij en je partner met ruzie uit elkaar gaan. Er zijn gelukkig ook belangenorganisaties zoals de Dwaze Vaders die zich inzetten voor de rechten van de vaders.

Welzijn van het kind

Wat jullie ook afspreken, vergeet niet dat het om het welzijn van je kind gaat. Probeer je eigen motieven en frustraties buiten beschouwing te laten bij het opstellen van een omgangsregeling, hoe moeilijk dat ook is. Uiteindelijk is het kind er het meeste bij gebaat als zijn vader en moeder in goed overleg samen bijdragen aan de opvoeding.

Hulpboeken over kinderen en scheiden

Kinderen & scheiding. Hoe houd je de communicatie met je kinderen goed is een boek dat gescheiden ouders helpt hun kinderen te begeleiden in deze moeilijke periode. Kinderen vinden het vaak lastig hoe ze loyaal kunnen blijven aan beide ouders of hebben veel moeite zich aan te passen aan hun nieuwe leven. Bestellen kan hier

Kinderen op de eerste plaats geeft praktische opvoedstrategieën bij scheiding en vertelt hoe je met kinderen van verschillende leeftijden kunt praten over uit elkaar gaan en de veranderingen in het gezin die daarmee gepaard gaan. Bestellen kan hier.

Kanguru 5 – De gids over scheiding en kids met 80 praktische tips.  Deze gids helpt beide ouders bij de opvoeding. Tachtig tips die je direct kunt toepassen! Bestellen kan hier.

Waarom alleenstaand vaderschap zo zwaar is

Een scheiding of het einde van een relatie is al moeilijk genoeg op zich. Het wordt helemaal lastig wanneer er ook nog eens kinderen bij betrokken zijn. Afgezien van het feit dat het voor de kinderen een enorme emotionele impact heeft dat hun ouders uit elkaar gaan, is het voor de volwassenen evengoed een zware periode.

De dupe van een vooroordeel

Als alleenstaande vader heb je het vaak nog iets moeilijker dan een alleenstaande vrouw. In onze samenleving gaan we ervan uit dat mannen minder goed voor kinderen kunnen zorgen dan vrouwen. Dat is natuurlijk onzin, maar het gebeurt vaak genoeg dat op basis van dat vooroordeel als het om de verzorging van de kinderen gaat er meer ten gunste van de moeder wordt beslist dan voor de vader tijdens een scheiding. Vaak is het een enorm gevecht om ervoor te zorgen dat de kinderen bij jou mogen komen wonen. Die strijd op zich kan al slopend zijn.

Verbazing over het fenomeen alleenstaande vader

In je omgeving merk je regelmatig dat men verbaasd is dat je een alleenstaande vader bent. Men gaat ervan uit dat de kinderen bij de moeder wonen, en dat jij ze alleen om de veertien dagen in de weekenden ziet. Ze zijn dan ook totaal verbaasd als je vertelt dat ze bij jou wonen. Maar het zijn ook officiële instanties die het concept alleenstaande vader niet begrijpen. Het consultatiebureau bijvoorbeeld is bijna argwanend, en gaat er niet vanuit dat jij als vader wel in staat zou zijn om voor je kind te zorgen. Dat gevoel wordt versterkt door de vragenlijst die je van hen moet invullen als alleenstaande vader.

Er wordt geen rekening gehouden met alleenstaande vaders

Maar ook hele praktische zaken worden bijna een onmogelijke opgave als je een alleenstaande vader bent. Als je een luier moet verschonen is daar vaak alleen maar de mogelijkheid toe in de dames WC. En wat als je een dochter hebt die naar de wc moet, dan mag je vaak ook niet me naar het toilet. De hele samenleving is erop ingericht dat de vrouw voor het kind zorgt, en er wordt dus geen rekening gehouden met alleenstaande vaders.

Ervaringen delen met lotgenoten

Gelukkig ben je niet de enige alleenstaande vader. In Nederland zijn er op het moment zo’n 100.000 alleenstaande vaders die net als jij dezelfde problemen ervaren. Er zijn een aantal vaders die hun lotgenoten willen helpen door hun ervaringen te delen op een blog. En hun conclusie is unaniem: Ook al is het zwaar, de beloning is dat je kind blij, gezond en vellig is. En daar is het uiteindelijk allemaal om te doen.

Ben je op zoek naar meer tips en adviezen over alleenstaand vaderschap, hoe je kind(eren) zo weinig mogelijk ‘last’ van jullie relatiebreuk kunnen krijgen en andere opvoedtips bij scheiding? Bekijk dan ons overzicht met boeken over deze onderwerpen.

Financiële tips voor alleenstaande vaders

Als je als vader er alleen voor komt te staan, komt er van alles op je af wat je moet regelen. Ook financieel komt er ineens veel op jouw schouders terecht. Naast de vaste lasten zoals huur en verzekeringen moet je ook rekening houden met opgroeiende kinderen en alle kosten die daarmee gemoeid zijn. Gelukkig zijn er een aantal financiële tegemoetkomingen waar je aanspraak op kunt maken als alleenstaande ouder.

Inkomstenafhankelijke combinatiekorting

De inkomstenafhankelijke combinatiekorting kun je aanvragen bij de belastingdienst. Deze heffingskorting kun je krijgen als je een kind hebt dat jonger is dan 12 jaar en op het moment dat je de heffingskorting aanvraagt minstens 6 maanden bij jou ingeschreven staat en ook op hetzelfde adres woont. Ook moet je werk hebben waaruit je een inkomen hebt dat hoger is dan €5072.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is niet alleen een tegemoetkoming waar je als alleenstaande vader recht op hebt. Iedereen die rechtmatig in Nederland woont met thuiswonende kinderen die jonger zijn dan 18 heeft recht op kinderbijslag. Kinderbijslag is inkomensonafhankelijk, wat betekent dat je ook met een goed inkomen recht hebt op kinderbijslag. En dat is wel zo prettig, want opgroeiende kinderen zijn niet goedkoop. Maar je krijgt niet automatisch kinderbijslag op je rekening gestort, je moet het wel eerst aanvragen. Bij de Sociale Verzekeringsbank kunnen ze je daar meer informatie over geven.

Kindgebonden budget

Wanneer je kinderbijslag ontvangt kun je ook recht hebben op het Kindgebonden budget. Of je er recht op hebt hangt af van je inkomen: hoe meer je verdient hoe minder Kindgebonden budget je krijgt. En verdien je meer dan de drempel, die in 2020 €21.431 was, dan krijg je helaas niets. Meestal krijg je van de belastingdienst bericht als je er recht op hebt, maar dat is niet altijd het geval. Dus neem vooral contact op met de Belastingdienst Toeslagen als je denkt dat je er toch recht op hebt.

Kinderopvangtoeslag

Als wekende alleenstaande vader moet je natuurlijk ook een oppasadres hebben voor je kinderen. Niet altijd is er een oma, zus of buurvrouw die tijd heeft om op te passen. Je kunt daarom een tegemoetkoming aanvragen voor kinderopvang bij de belastingdienst. Of je recht hebt op de kinderopvangtoeslag wordt net als het Kindgebonden budget bepaald door de hoogte van je inkomen.

Hendrik Pierson Fonds

Het Hendrik Pierson Fonds is een onafhankelijke stichting die alleenstaande ouders op verschillende manieren probeert te ondersteunen. Je kunt er als alleenstaande vader terecht voor advies, maar ook voor sociale of financiële hulp. Ze helpen bijvoorbeeld als je babyspullen nodig hebt of spullen voor inrichting van een kinderkamer. Ze organiseren zelfs jaarlijks korte vakanties voor alleenstaande ouders om er toch heel even tussenuit te kunnen met je kinderen.

Ben je op zoek naar meer tips en adviezen over alleenstaand vaderschap, hoe je kind(eren) zo weinig mogelijk ‘last’ van jullie relatiebreuk kunnen krijgen en andere opvoedtips bij scheiding? Bekijk dan ons overzicht met boeken over deze onderwerpen.

Hoe combineer je werk en alleenstaand vaderschap?

Wanneer je uit elkaar gaat of gaat scheiden en de zorg voor de kinderen komt bij jou als vader te liggen komt er heel wat op je af. Ouderschap is al een baan op zich, dus als je als alleenstaande vader voor je kind of kinderen moet zorgen heb je heel wat ballen in de lucht te houden. Maar je moet ook naar je werk. Heel praktisch moet je dus meteen denken aan zaken als kinderopvang of gastouders. Want hoe combineer je het vaderschap met je werk? Hieronder lees je drie tips voor alleenstaande vaders die zorg met werk moeten combineren.

Zorg voor een duidelijk financieel overzicht

Misschien is je eerste oplossing als je alleen voor de zorg van je kinderen opdraait om minder te gaan werken. Als dat financieel haalbaar is, is dat natuurlijk mooi. Helaas is minder werken niet voor alle alleenstaande vaders weggelegd. Breng daarom eerst in kaart hoeveel er binnenkomt en wat de kosten zijn die je maandelijks moet maken, rekening houdend met de zorgkosten voor je kinderen. Houd daarbij rekening met allerlei eventualiteiten, er zijn namelijk altijd onvoorziene kosten met opgroeiende kinderen. Vergelijk je inkomsten met je uitgaven. Als je financiële plaatje het toelaat zou je kunnen besluiten om bijvoorbeeld een dag minder te gaan werken.

Overleg met je werkgever over de mogelijkheden

Misschien aarzel je om er op je werk oer te beginnen dat je je afvraagt hoe je als alleenstaande vader het allemaal rond moet breien, maar vaak is er in overleg met je werkgever meer mogelijk dan dat je denkt. Bij veel werkgevers is het bijvoorbeeld mogelijk om in plaats van 5 dagen in de week 4 x 9 uur te werken. Of misschien zijn er flexibele werktijden af te spreken of is er de mogelijkheid om meer tuis te werken, zodat je thuis bent als de kinderen uit school komen.

Vraag om hulp binnen je eigen netwerk

Misschien denk je als alleenstaande vader dat je een echte man moet zijn en het allemaal zelf moet oplossen. Maar dat is het jezelf onnodig moeilijk maken. Praat met de mensen in je omgeving zoals je familie, vrienden en buren over je situatie en hoe zij het zouden oplossen. Misschien kunnen ze helpen met raad, of zijn ze bereid om af en toe je kinderen op te vangen als jij voor je werk de deur uit moet. Je bent misschien wel een alleenstaande vader, maar dat betekent niet dat je het ook alleen moet doen.

Ben je op zoek naar meer tips en adviezen over alleenstaand vaderschap, hoe je kind(eren) zo weinig mogelijk ‘last’ van jullie relatiebreuk kunnen krijgen en andere opvoedtips bij scheiding? Bekijk dan ons overzicht met boeken over deze onderwerpen.

Wat zijn je rechten als vader wanneer je uit elkaar gaat met je vrouw of vriendin?

Als vader komen er na een scheiding vast vragen bij je op over welke rechten je eigenlijk hebt. Veel vaders geven aan dat ze het gevoel hebben in deze situatie aan het kortste eind te trekken. En zelfs als de wil van beide kanten er wel is, kan het door de situatie lastig worden om in overleg met elkaar te besluiten wie er voor de kinderen gaat zorgen en wat voor rechten de andere ouder dan heeft. Gelukkig is daar een en ander over vastgelegd in de wet. In dit artikel gaan we er nader op in wat voor rechten je hebt als vader als je uit elkaar gaat.

Ouderlijk gezag en het recht op zorg voor je kind

Welke rechten je als vader hebt vloeit voort uit het ouderlijk gezag. Wat het ouderlijk gezag precies inhoudt is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt bepaald dat de juridische ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het gaat hier dus om de juridische ouders, niet de biologische ouders. Dat betekent dat als je een kind geadopteerd hebt, je misschien niet de biologische vader bent, maar wel de juridische vader.

Rechten van de gezaghebbende vader bij een scheiding of relatiebreuk

Aan het ouderlijk gezag zijn naast allerlei plichten ook rechten verbonden. Als je de gezaghebbende vader bent heb je bijvoorbeeld recht op omgang met je kind, ook als jij en je partner uit elkaar zijn en geen goede relatie meer met elkaar hebben. Wat er ook tussen jullie is gebeurd, je hebt in ieder geval het recht om geïnformeerd te blijven over wat er met het kind gebeurt. Ook moet je in staat worden gesteld om mee te kunnen beslissen, bijvoorbeeld in het geval van medische kwesties of beslissingen ten aanzien van scholing.

Rechten en plichten bij een ouderschapsplan

Je maakt daarom samen met je partner een ouderschapsplan. In dat ouderschapsplan spreek je ook met elkaar af hoe de omgangsregeling eruit gaat zien. De ouders zijn juridisch dan verplicht deze regeling na te komen. Als de moeder de afspraken in deze regeling niet nakomt heb je als vader het recht om bij de rechter af te dwingen dat de regeling wel wordt nageleefd. Als vader heb je dus wel rechten, maar het is dus niet vanzelfsprekend dat je dat recht ook krijgt.

Ben je op zoek naar meer tips en adviezen over alleenstaand vaderschap, hoe je kind(eren) zo weinig mogelijk ‘last’ van jullie relatiebreuk kunnen krijgen en andere opvoedtips bij scheiding? Bekijk dan ons overzicht met boeken over deze onderwerpen.

Boeken over alleenstaand vaderschap

Een scheiding van ouders is voor kinderen, welke leeftijd ook, een ingrijpende gebeurtenis. Naast verdriet, boosheid en onzekerheid kunnen schuldgevoelens en (onterechte) hoop kinderen behoorlijk in de weg zitten. Deze gevoelens kun je helaas niet bij ze wegnemen, maar je kunt hen wel helpen om een weg te vinden in dit lastige proces. Speciaal voor kinderen van wie ouders gaan scheiden zijn enkele hulpboeken geschreven om hen wellicht kunnen helpen de situatie beter te begrijpen.

Een tweede thuis voor Tim en Tess geeft op een kinderlijke en makkelijk te volgen manier weer wat er gebeurt. Vanaf het moment waarop jij als vader de moeder van je kind leerde kennen en verliefd werd, jullie in verwachting raakten tot het moment waarop jullie moesten besluiten dat jullie uit elkaar gaan. Bestellen kan hier.

Kinderen & scheiding. Hoe houd je de communicatie met je kinderen goed is een boek dat gescheiden ouders helpt hun kinderen te begeleiden in deze moeilijke periode. Kinderen vinden het vaak lastig hoe ze loyaal kunnen blijven aan beide ouders of hebben veel moeite zich aan te passen aan hun nieuwe leven. Bestellen kan hier

Kinderen in spagaat , geschreven door Leoniek van der Maarel, laat zien dat kinderen niet alleen rouwen na de dood van een ouder maar ook na een echtscheiding, en dat hun rouw in beide situaties vaak dezelfde fases doorloopt. Bestellen kan hier.

Kinderen op de eerste plaats geeft praktische opvoedstrategieën bij scheiding en vertelt hoe je met kinderen van verschillende leeftijden kunt praten over uit elkaar gaan en de veranderingen in het gezin die daarmee gepaard gaan. Bestellen kan hier.

Kanguru 5 – De gids over scheiding en kids met 80 praktische tips.  Deze gids helpt beide ouders bij de opvoeding. Tachtig tips die je direct kunt toepassen! Bestellen kan hier.