Vaderschap erkennen? Hoe doe je dat?

Wanneer je samen een kind krijgt is de moeder automatisch erkend. Maar bij de vader ligt dit net iets genuanceerder. Als je niet getrouwd bent of geen samenlevingscontract hebt, ben je voor de wet niet erkend als vader. Wat je moet doen om officieel jouw vaderschap te erkennen lees je hieronder.

Waarom is het nodig je vaderschap willen erkennen?

Als je je vaderschap erkent, dan krijgt jouw kind erfrecht. Dat houdt in dat jouw kind jouw erfgenaam wordt. Daarmee kan het kind ook jouw achternaam dragen en krijgt het de Nederlandse nationaliteit, als jij die ook hebt. Maar dat kan alleen als je het kind hebt erkend voordat het geboren is. Ook heb je wanneer je het kind hebt erkend het recht en de plicht om voor jouw kind te zorgen totdat hij of zij 21 is geworden. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Hoe werkt het vaderschap erkennen?

Als je jouw kind officieel wilt erkennen zijn er een aantal momenten waarop je dat kunt doen. Het eerste moment is tijdens de zwangerschap en heet ‘erkenning van de ongeboren vrucht’. In aanwezigheid van de moeder wordt er dan een akte opgesteld waarin je officieel wordt erkend als vader. Je kunt ook bij de geboorteaangifte het kind erkennen. Ook hier moet de moeder bij aanwezig zij. En dat kan lastig worden, aangezien de geboorteaangifte binnen drie dagen na de geboorte moet gebeuren. Het kan ook na de geboorte, onafhankelijk van de leeftijd van het kind. Als het kind onder de 16 is heb je wel de schriftelijke toestemming van de moeder nodig. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om je vaderschap te kunnen erkennen?

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je als vader aan moet volden als je een kind wil erkennen. Allereerst moet je ouder zijn dan 16. De vader en de moeder moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen bij de burgerlijke stand, en jij moet als vader persoonlijk naar de burgerlijke stand om dit te regelen. Je mag ook niet met een andere vrouw getrouwd zijn, en ook de moeder mag niet met een andere man zijn getrouwd. En als het om het eerste kind gaat wat jullie samen krijgen, dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven en persoonlijk aanwezig zijn bij de erkenning.

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Vaderschapstest: hoe gaat dat in z’n werk?

Wanneer je zeker wilt weten dat je de biologische vader van jouw kind bent, kun je overwegen om een vaderschapstest te doen. Met deze test kun je door jouw DNA te vergelijken van het DNA van het kind achterhalen of je ook echt de vader bent. Hoe een vaderschapstest werkt lees je hieronder.

Wat is een vaderschapstest?

Een vaderschapstest of een vaderschapsonderzoek is een test waarbij ze het DNA van het kind vergelijken met het DNA van de vermeende vader om te achterhalen of er een biologische verwantschap is. Met deze test kan voor 99,99% zekerheid worden bepaald of je echt de vader bent. Door ook het DNA van de moeder toe te voegen wordt het testresultaat nauwkeuriger. Je kunt ook al in een heel vroeg stadium van de zwangerschap testen of je de biologische vader bent. Dit heet dan een prenatale vaderschapstest. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Hoe werkt een vaderschapstest?

Bij een vaderschapstest wordt er meestal met behulp van een wattenstaafje aan de binnenkant van de wang wat slijmvlies afgenomen. Uit dat slijmvlies halen ze tijdens de test het DNA wat nodig is om te kunnen vergelijken. Bij zowel het kind als de vader wordt er DNA afgenomen om te kunnen testen. Kinderen kunnen ten allen tijden een vaderschapstest afdwingen, de moeder kan het totdat het kind 5 jaar oud is. Een vader kan echter niet een vaderschapstest afdwingen.

Gemoedsrusttest of rechtsgeldige test?

Je hebt de zogenaamde gemoedsrust testen of thuistesten en rechtsgeldige vaderschapstesten. Het verschil is dat je de thuistest zelf thuis kunt afnemen. Je ontvangt een anonieme envelop met daarin een aantal wattenstaafjes, een gebruiksaanwijzing en een voorgeadresseerde envelop om de wattenstaafjes naartoe op te sturen. 

Maar deze test kun je bijvoorbeeld niet gebruiken in een rechtszaak. Als je om juridische redenen een vaderschapstest moet doen, dan kies je voor een rechtsgeldige test. De testen zijn eigenlijk hetzelfde, alleen wordt bij een rechtsgeldige test de test afgenomen door een onpartijdig persoon zoals een huisarts. 

Wanneer wordt een vaderschapstest gebruikt?

Er zijn verschillende redenen om een vaderschapstest te willen doen. Het gebeurt niet vaak, maar het komt wel eens voor dat baby’s verwisseld worden in het ziekenhuis. Om zeker te weten dat je het juiste kind mee naar huis neemt kun je een vaderschapstest doen. Of je wilt graag aantonen dat je de rechtmatige vader bent, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Het kan ook dat je plots wordt opgebeld door een oude vlam met de mededeling dat je vader bent. Om zeker te weten dat dit ook echt het geval is kun je ook een vaderschapstest doen. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader