Vaderschap erkennen? Hoe doe je dat?

Wanneer je samen een kind krijgt is de moeder automatisch erkend. Maar bij de vader ligt dit net iets genuanceerder. Als je niet getrouwd bent of geen samenlevingscontract hebt, ben je voor de wet niet erkend als vader. Wat je moet doen om officieel jouw vaderschap te erkennen lees je hieronder.

Waarom is het nodig je vaderschap willen erkennen?

Als je je vaderschap erkent, dan krijgt jouw kind erfrecht. Dat houdt in dat jouw kind jouw erfgenaam wordt. Daarmee kan het kind ook jouw achternaam dragen en krijgt het de Nederlandse nationaliteit, als jij die ook hebt. Maar dat kan alleen als je het kind hebt erkend voordat het geboren is. Ook heb je wanneer je het kind hebt erkend het recht en de plicht om voor jouw kind te zorgen totdat hij of zij 21 is geworden. 

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader

Hoe werkt het vaderschap erkennen?

Als je jouw kind officieel wilt erkennen zijn er een aantal momenten waarop je dat kunt doen. Het eerste moment is tijdens de zwangerschap en heet ‘erkenning van de ongeboren vrucht’. In aanwezigheid van de moeder wordt er dan een akte opgesteld waarin je officieel wordt erkend als vader. Je kunt ook bij de geboorteaangifte het kind erkennen. Ook hier moet de moeder bij aanwezig zij. En dat kan lastig worden, aangezien de geboorteaangifte binnen drie dagen na de geboorte moet gebeuren. Het kan ook na de geboorte, onafhankelijk van de leeftijd van het kind. Als het kind onder de 16 is heb je wel de schriftelijke toestemming van de moeder nodig. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om je vaderschap te kunnen erkennen?

Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je als vader aan moet volden als je een kind wil erkennen. Allereerst moet je ouder zijn dan 16. De vader en de moeder moeten een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen bij de burgerlijke stand, en jij moet als vader persoonlijk naar de burgerlijke stand om dit te regelen. Je mag ook niet met een andere vrouw getrouwd zijn, en ook de moeder mag niet met een andere man zijn getrouwd. En als het om het eerste kind gaat wat jullie samen krijgen, dan moet de moeder schriftelijk toestemming geven en persoonlijk aanwezig zijn bij de erkenning.

LEES OOK: De 7 beste boeken voor jou als aanstaande vader