Wat zijn je rechten als vader wanneer je uit elkaar gaat met je vrouw of vriendin?

Als vader komen er na een scheiding vast vragen bij je op over welke rechten je eigenlijk hebt. Veel vaders geven aan dat ze het gevoel hebben in deze situatie aan het kortste eind te trekken. En zelfs als de wil van beide kanten er wel is, kan het door de situatie lastig worden om in overleg met elkaar te besluiten wie er voor de kinderen gaat zorgen en wat voor rechten de andere ouder dan heeft. Gelukkig is daar een en ander over vastgelegd in de wet. In dit artikel gaan we er nader op in wat voor rechten je hebt als vader als je uit elkaar gaat.

Ouderlijk gezag en het recht op zorg voor je kind

Welke rechten je als vader hebt vloeit voort uit het ouderlijk gezag. Wat het ouderlijk gezag precies inhoudt is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt bepaald dat de juridische ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het gaat hier dus om de juridische ouders, niet de biologische ouders. Dat betekent dat als je een kind geadopteerd hebt, je misschien niet de biologische vader bent, maar wel de juridische vader.

Rechten van de gezaghebbende vader bij een scheiding of relatiebreuk

Aan het ouderlijk gezag zijn naast allerlei plichten ook rechten verbonden. Als je de gezaghebbende vader bent heb je bijvoorbeeld recht op omgang met je kind, ook als jij en je partner uit elkaar zijn en geen goede relatie meer met elkaar hebben. Wat er ook tussen jullie is gebeurd, je hebt in ieder geval het recht om geïnformeerd te blijven over wat er met het kind gebeurt. Ook moet je in staat worden gesteld om mee te kunnen beslissen, bijvoorbeeld in het geval van medische kwesties of beslissingen ten aanzien van scholing.

Rechten en plichten bij een ouderschapsplan

Je maakt daarom samen met je partner een ouderschapsplan. In dat ouderschapsplan spreek je ook met elkaar af hoe de omgangsregeling eruit gaat zien. De ouders zijn juridisch dan verplicht deze regeling na te komen. Als de moeder de afspraken in deze regeling niet nakomt heb je als vader het recht om bij de rechter af te dwingen dat de regeling wel wordt nageleefd. Als vader heb je dus wel rechten, maar het is dus niet vanzelfsprekend dat je dat recht ook krijgt.

Ben je op zoek naar meer tips en adviezen over alleenstaand vaderschap, hoe je kind(eren) zo weinig mogelijk ‘last’ van jullie relatiebreuk kunnen krijgen en andere opvoedtips bij scheiding? Bekijk dan ons overzicht met boeken over deze onderwerpen.