Wat zijn je rechten als vader wanneer je uit elkaar gaat met je vrouw of vriendin?

Als vader komen er na een scheiding vast vragen bij je op over welke rechten je eigenlijk hebt. Veel vaders geven aan dat ze het gevoel hebben in deze situatie aan het kortste eind te trekken. En zelfs als de wil van beide kanten er wel is, kan het door de situatie lastig worden om in overleg met elkaar te besluiten wie er voor de kinderen gaat zorgen en wat voor rechten de andere ouder dan heeft. Gelukkig is daar een en ander over vastgelegd in de wet. In dit artikel gaan we er nader op in wat voor rechten je hebt als vader als je uit elkaar gaat.

Ouderlijk gezag en het recht op zorg voor je kind

Welke rechten je als vader hebt vloeit voort uit het ouderlijk gezag. Wat het ouderlijk gezag precies inhoudt is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt bepaald dat de juridische ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het gaat hier dus om de juridische ouders, niet de biologische ouders. Dat betekent dat als je een kind geadopteerd hebt, je misschien niet de biologische vader bent, maar wel de juridische vader.

Rechten van de gezaghebbende vader bij een scheiding of relatiebreuk

Aan het ouderlijk gezag zijn naast allerlei plichten ook rechten verbonden. Als je de gezaghebbende vader bent heb je bijvoorbeeld recht op omgang met je kind, ook als jij en je partner uit elkaar zijn en geen goede relatie meer met elkaar hebben. Wat er ook tussen jullie is gebeurd, je hebt in ieder geval het recht om geïnformeerd te blijven over wat er met het kind gebeurt. Ook moet je in staat worden gesteld om mee te kunnen beslissen, bijvoorbeeld in het geval van medische kwesties of beslissingen ten aanzien van scholing.

Rechten en plichten bij een ouderschapsplan

Je maakt daarom samen met je partner een ouderschapsplan. In dat ouderschapsplan spreek je ook met elkaar af hoe de omgangsregeling eruit gaat zien. De ouders zijn juridisch dan verplicht deze regeling na te komen. Als de moeder de afspraken in deze regeling niet nakomt heb je als vader het recht om bij de rechter af te dwingen dat de regeling wel wordt nageleefd. Als vader heb je dus wel rechten, maar het is dus niet vanzelfsprekend dat je dat recht ook krijgt.

Ben je op zoek naar meer tips en adviezen over alleenstaand vaderschap, hoe je kind(eren) zo weinig mogelijk ‘last’ van jullie relatiebreuk kunnen krijgen en andere opvoedtips bij scheiding? Bekijk dan ons overzicht met boeken over deze onderwerpen.

Wat zijn je wettelijke rechten en plichten qua alimentatie na scheiding?

Nadat het hoge woord eruit is en jij en je partner hebben besloten om uit elkaar te gaan moet je ineens een heleboel zaken gaan regelen. Hoe gaan jullie het regelen met de kinderen, wie krijgt wat, en wat zijn je rechten en plichten. Eén van de dingen waar je dan waarschijnlijk over na moet gaan denken is alimentatie. Maar wat is alimentatie eigenlijk?

Wat is alimentatie?

Als je voor de wet een relatie met elkaar hebt, dus als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, dan heb je ook de plicht om voor elkaar te zorgen. Je hebt ook een zorgplicht voor je kinderen. Deze zorgplicht naar je partner of kinderen komt niet vanzelfsprekend te vervallen als je gaat scheiden. Als je niet genoeg inkomsten hebt is je partner verplicht om alimentatie te betalen. Ook ben je verplicht om alimentatie te betalen voor je kinderen, als ze niet bij jou wonen. Dit wordt kinderalimentatie genoemd.

Hoe lang moet je alimentatie betalen of krijg je alimentatie?

Hoe lang je alimentatie moet betalen of krijgt hangt af van hoelang je getrouwd was. De regels hiervoor zijn op 1 januari 2020 verandert. Over het algemeen is de duur van de alimentatieplicht de helft van de duur van je huwelijk met een maximum van 5 jaar. Als je 4 jaar getrouwd was dan duurt de alimentatieplicht 2 jaar, en was je 12 jaar getrouwd dan gaat het over een periode van 5 jaar alimentatie. Er zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld als je kinderen hebt gekregen tijdens dat huwelijk die jonger dan 12 jaar zijn. Dan stopt de alimentatieperiode pas als het jongste kind 12 is geworden.

Hoe lang duurt kinderalimentatie?

Als je het ouderlijk gezag hebt over een kind moet je vanwege de zorgplicht voor je kind blijven zorgen totdat hij of zij 18 is geworden. Dat betekent dus dat je ook financieel bij moet dragen in de kosten. Als het kind niet bij jou woont, dan doe je dat in de vorm van kinderalimentatie, wat je betaalt aan de ouder die het kind verzorgt. Je bent ook verplicht om totdat het kind 21 wordt te betalen voor de kosten voor levensonderhoud en studie. Als je na de scheiding geen ouderlijk gezag meer hebt, dan ben je verplicht om kinderalimentatie te betalen over dezelfde periode als het ouderlijk gezag heeft geduurd.

Ben je op zoek naar meer tips en adviezen over alleenstaand vaderschap, hoe je kind(eren) zo weinig mogelijk ‘last’ van jullie relatiebreuk kunnen krijgen en andere opvoedtips bij scheiding? Bekijk dan ons overzicht met boeken over deze onderwerpen.

Boeken over alleenstaand vaderschap

Een scheiding van ouders is voor kinderen, welke leeftijd ook, een ingrijpende gebeurtenis. Naast verdriet, boosheid en onzekerheid kunnen schuldgevoelens en (onterechte) hoop kinderen behoorlijk in de weg zitten. Deze gevoelens kun je helaas niet bij ze wegnemen, maar je kunt hen wel helpen om een weg te vinden in dit lastige proces. Speciaal voor kinderen van wie ouders gaan scheiden zijn enkele hulpboeken geschreven om hen wellicht kunnen helpen de situatie beter te begrijpen.

Een tweede thuis voor Tim en Tess geeft op een kinderlijke en makkelijk te volgen manier weer wat er gebeurt. Vanaf het moment waarop jij als vader de moeder van je kind leerde kennen en verliefd werd, jullie in verwachting raakten tot het moment waarop jullie moesten besluiten dat jullie uit elkaar gaan. Bestellen kan hier.

Kinderen & scheiding. Hoe houd je de communicatie met je kinderen goed is een boek dat gescheiden ouders helpt hun kinderen te begeleiden in deze moeilijke periode. Kinderen vinden het vaak lastig hoe ze loyaal kunnen blijven aan beide ouders of hebben veel moeite zich aan te passen aan hun nieuwe leven. Bestellen kan hier

Kinderen in spagaat , geschreven door Leoniek van der Maarel, laat zien dat kinderen niet alleen rouwen na de dood van een ouder maar ook na een echtscheiding, en dat hun rouw in beide situaties vaak dezelfde fases doorloopt. Bestellen kan hier.

Kinderen op de eerste plaats geeft praktische opvoedstrategieën bij scheiding en vertelt hoe je met kinderen van verschillende leeftijden kunt praten over uit elkaar gaan en de veranderingen in het gezin die daarmee gepaard gaan. Bestellen kan hier.

Kanguru 5 – De gids over scheiding en kids met 80 praktische tips.  Deze gids helpt beide ouders bij de opvoeding. Tachtig tips die je direct kunt toepassen! Bestellen kan hier.